Meny
Meny

Vil du jobbe hos oss?

Når du velger å jobbe med prosessdesign og utstyr til matindustrien tar du samtidig et verdivalg. Mat er verdens viktigste råstoff og påvirker alle mennesker – hver dag. Det er nedbrytbart i naturen og utgjør en forskjell på liv og død på sitt beste – eller verste. Derfor er produksjon av mat ikke noe som kan tas lett på. En feil i produksjonen kan ha fatale konsekvenser for merkevaren som står bak produktet, men enda viktigere for enkeltindividet som konsumerer produktet. Det må vi huske på hver dag og i hver eneste oppgave vi løser for våre kunder. Resultatet av våre valg eksponeres for salg i mathyllene og står på matbordet til hele Norges befolkning.

Hos oss får du anledning til å jobbe med noen av Norges beste innen matindustriteknologi. Vi har et utviklingsmiljø som finner løsninger på oppgaver som ingen tidligere har løst. Her får du anledning til å jobbe med alle bransjer og med oppgaver for små matprodusenter og store industrianlegg – alle er like viktige for oss.

Ønsker du å abonnere på stillinger hos oss så trykk her

Kloke hoder og flinke hender jobber best sammen

Skala designer og bygger kostnadseffektive og bærekraftige produksjonsanlegg for et bredt spekter av bransjer og applikasjonsområder. 

Vi foretrekker å ta ansvar for hele prosessen; fra design og engineering, gjennom prosjektgjennomføring, automatisering og montasje – helt frem til igangkjøring av anlegget.

Dette gjør at vi ivaretar samhandling og dialog mellom de som konstruerer og de som bygger. Dermed sikrer vi løsninger basert på praktisk erfaring og kunnskap gjennom hele prosjektet. Dette er grunnen til at du finner mange av bransjens klokeste hoder og flinkeste hender i Skala. For kundene betyr det også én partner å forholde seg til – fra idé til daglig drift.

Hvem er vi i Skala?

Jeg synes det er motiverende å jobbe i en bedrift med en så bred kompetanse som vi har i Skala-gruppen. Med utrolig dyktige ansatte innenfor aquakultur, fòr, melk og kjøtt-industrien, er det mulig for oss å utvikle innovative løsninger for våre kunder, slik at de kan levere bærekraftig og økonomisk. Skala-gruppen består av flere datterselskaper som hver har sin egen unike kompetanse som kundene kan nytte godt av og jeg lærer noe nytt hver dag!
Thomas Sommerstad, Forretningsleder Skala Fast
I Skala løser jeg utfordringer sammen med flinke kollegaer som har lang erfaring innenfor næringsmiddelindustrien. Jeg får utviklet meg gjennom hele prosjektfasen; fra første kundeforespørsel, til overlevering av det ferdige prosjektet. Jeg har aldri en kjedelig dag på jobben!
Veslemøy Tesdal, Prosessingeniør
Som automasjonsingeniør i Skala har jeg en variert arbeidsdag og en unik mulighet til å utvikle meg. Jeg utfordres daglig av kunder og kollegaer og vi jobber sammen for å løse problemstillinger vi møter i hverdagen. Det er først og fremst kunnskapsrike og inspirerende kollegaer som gjør Skala til en flott arbeidsplass; sammen skaper vi suksess!
Homan Mousavi, Automasjonsingeniør
I Skala får jeg gode muligheter til å utvikle kompetansen min og jeg får verdifull erfaring ved gjennomføring av prosjekter. Jeg trives med varierte oppgaver og får følge prosjektene hele veien fra tilbudsforespørsel, salg, gjennomføring og avslutning. Samholdet er sterkt og samarbeid mellom ulike disipliner gjør at jeg får økt forståelse for mange fagfelt.
Elena Marie Johnsen, Prosjektingeniør
Jeg synes det er motiverende å jobbe i en bedrift med en så bred kompetanse som vi har i Skala-gruppen. Med utrolig dyktige ansatte innenfor aquakultur, fòr, melk og kjøtt-industrien, er det mulig for oss å utvikle innovative løsninger for våre kunder, slik at de kan levere bærekraftig og økonomisk. Skala-gruppen består av flere datterselskaper som hver har sin egen unike kompetanse som kundene kan nytte godt av og jeg lærer noe nytt hver dag!
Thomas Sommerstad, Forretningsleder Skala Fast
I Skala løser jeg utfordringer sammen med flinke kollegaer som har lang erfaring innenfor næringsmiddelindustrien. Jeg får utviklet meg gjennom hele prosjektfasen; fra første kundeforespørsel, til overlevering av det ferdige prosjektet. Jeg har aldri en kjedelig dag på jobben!
Veslemøy Tesdal, Prosessingeniør
Som automasjonsingeniør i Skala har jeg en variert arbeidsdag og en unik mulighet til å utvikle meg. Jeg utfordres daglig av kunder og kollegaer og vi jobber sammen for å løse problemstillinger vi møter i hverdagen. Det er først og fremst kunnskapsrike og inspirerende kollegaer som gjør Skala til en flott arbeidsplass; sammen skaper vi suksess!
Homan Mousavi, Automasjonsingeniør
I Skala får jeg gode muligheter til å utvikle kompetansen min og jeg får verdifull erfaring ved gjennomføring av prosjekter. Jeg trives med varierte oppgaver og får følge prosjektene hele veien fra tilbudsforespørsel, salg, gjennomføring og avslutning. Samholdet er sterkt og samarbeid mellom ulike disipliner gjør at jeg får økt forståelse for mange fagfelt.
Elena Marie Johnsen, Prosjektingeniør

  • SKAPE VERDIER
  • SE MULIGHETER
  • SPILLE HVERANDRE GODE
  • FAGLIG STYRKE
  • VISE GJENNOMFØRINGSKRAFT
  • STERKERE SAMMEN

Hvem er Skala-gruppen?