Meny
Meny

Vil du jobbe hos oss?

Når du velger å jobbe med prosessdesign og utstyr til matindustrien tar du samtidig et verdivalg. Mat er verdens viktigste råstoff og påvirker alle mennesker – hver dag. Det er nedbrytbart i naturen og utgjør en forskjell på liv og død på sitt beste – eller verste. Derfor er produksjon av mat ikke noe som kan tas lett på. En feil i produksjonen kan ha fatale konsekvenser for merkevaren som står bak produktet, men enda viktigere for enkeltindividet som konsumerer produktet. Det må vi huske på hver dag og i hver eneste oppgave vi løser for våre kunder. Resultatet av våre valg eksponeres for salg i mathyllene og står på matbordet til hele Norges befolkning.

Hos oss får du anledning til å jobbe med noen av Norges beste innen matindustriteknologi. Vi har et utviklingsmiljø som finner løsninger på oppgaver som ingen tidligere har løst. Her får du anledning til å jobbe med alle bransjer og med oppgaver for små matprodusenter og store industrianlegg – alle er like viktige for oss.

Kloke hoder og flinke hender jobber best sammen

Skala designer og bygger kostnadseffektive og bærekraftige produksjonsanlegg for et bredt spekter av bransjer og applikasjonsområder. 

Vi foretrekker å ta ansvar for hele prosessen; fra design og engineering, gjennom prosjektgjennomføring, automatisering og montasje – helt frem til igangkjøring av anlegget.

Dette gjør at vi ivaretar samhandling og dialog mellom de som konstruerer og de som bygger. Dermed sikrer vi løsninger basert på praktisk erfaring og kunnskap gjennom hele prosjektet. Dette er grunnen til at du finner mange av bransjens klokeste hoder og flinkeste hender i Skala. For kundene betyr det også én partner å forholde seg til – fra idé til daglig drift.

Hvem er vi i Skala?

Som automasjonsingeniør i Skala har jeg en variert arbeidsdag og en unik mulighet til å utvikle meg. Jeg utfordres daglig av kunder og kollegaer og vi jobber sammen for å løse problemstillinger vi møter i hverdagen. Det er først og fremst kunnskapsrike og inspirerende kollegaer som gjør Skala til en flott arbeidsplass; sammen skaper vi suksess!
Homan Mousavi, Automasjonsingeniør
Det å jobbe i team med Skala sine datterselskap og avdelinger er svært engasjerende. Med mange kompetente kollegaer, og over 80 års erfaring fra næringsmiddelbransjen, er jeg stolt av å presentere bærekraftige løsninger for våre kunder. Vår bedriftskultur legger til rette for personlig utvikling i et inkluderende arbeidsmiljø.
Kurt Wedø, Key Account Manager
I Skala får jeg gode muligheter til å utvikle min kompetanse. Ved gjennomføring av prosjekter får jeg verdifull erfaring. Jeg får ansvar og har varierte oppgaver og får følge prosjektene hele veien fra tilbudsforespørsel, salg, gjennomføring og avslutning. Samholdet er sterkt og samarbeid mellom ulike disipliner gir økt forståelse for mange fagfelt, på den måten realiserer vi gode løsninger for våre kunder.
Elena Marie Johnsen, Prosjektingeniør
Som automasjonsingeniør i Skala har jeg en variert arbeidsdag og en unik mulighet til å utvikle meg. Jeg utfordres daglig av kunder og kollegaer og vi jobber sammen for å løse problemstillinger vi møter i hverdagen. Det er først og fremst kunnskapsrike og inspirerende kollegaer som gjør Skala til en flott arbeidsplass; sammen skaper vi suksess!
Homan Mousavi, Automasjonsingeniør
Det å jobbe i team med Skala sine datterselskap og avdelinger er svært engasjerende. Med mange kompetente kollegaer, og over 80 års erfaring fra næringsmiddelbransjen, er jeg stolt av å presentere bærekraftige løsninger for våre kunder. Vår bedriftskultur legger til rette for personlig utvikling i et inkluderende arbeidsmiljø.
Kurt Wedø, Key Account Manager
I Skala får jeg gode muligheter til å utvikle min kompetanse. Ved gjennomføring av prosjekter får jeg verdifull erfaring. Jeg får ansvar og har varierte oppgaver og får følge prosjektene hele veien fra tilbudsforespørsel, salg, gjennomføring og avslutning. Samholdet er sterkt og samarbeid mellom ulike disipliner gir økt forståelse for mange fagfelt, på den måten realiserer vi gode løsninger for våre kunder.
Elena Marie Johnsen, Prosjektingeniør

  • SKAPE VERDIER
  • SE MULIGHETER
  • SPILLE HVERANDRE GODE
  • FAGLIG STYRKE
  • VISE GJENNOMFØRINGSKRAFT
  • STERKERE SAMMEN

Vil du jobbe hos oss?

Hvem er Skala Gruppen?